Loading ...

Contact Us

Blythe Farm Ind Est,
Llandwrog, Caernarfon LL54 5TG
01286 239 537
Click Here for Email
Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
Sat: 11:00am-4:00pm
Join us on Facebook
fb.com/celticcomputerswales

Areas We Cover

We offer our computer repair services all over Gwynedd & Anglesey, we can come to you or you can visit our shop in Caernarfon. Either way, we'll fix your laptop or computer in no time!

 • Abergwyngregyn
 • Aberdesach
 • Bangor
 • Beddgelert
 • Bethel
 • Bethesda
 • Betws Garmon
 • Bontnewydd
 • Caeathro
 • Caernarfon
 • Carmel
 • Clynnog-fawr
 • Criccieth
 • Deiniolen
 • Dinas
 • Dinas Dinlle
 • Gaerwen
 • Groeslon
 • Llandwrog
 • Llanfairpwllgwyngyll
 • Llanllyfni
 • Llanrug
 • Llanwnda
 • Menai Bridge
 • Nebo
 • Pant Glas
 • Pentir
 • Penygroes
 • Pontllyfni
 • Port Dinorwig
 • Porthmadog
 • Pwllheli
 • Rhiwlas
 • Rhostryfan
 • Rhosgadfan
 • Talysarn
 • Tregarth
 • Waunfawr
 • Y Felinheli

Find Us On The Map